BẢNG GIÁ SẢN PHẨM MENARD MỚI 2020

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM MENARD MỚI 2020

Bảng giá 1 số sản phẩm MENARD 2020

DÒNG SP TẾ BÀO GỐC AUTHENT MENARD

DÒNG SẢN PHẨM LINH CHI EMBELLIR MENARD

DÒNG SẢN PHẨM SARANARI VÀ COLAX

DÒNG SP BEAUNESS + KCN

DÒNG DƯỠNG TRẮNG TRỊ NÁM FAIRLUCENT MENARD

DÒNG DƯỠNG ẨM KHỎE DA TSUKIKA + son dưỡng

MẶT NẠ + Nước hoa

DƯỠNG THỂ VÀ CÁC SP TRANG ĐIỂM AUTO STEP MENARD