Mặt Nạ Dưỡng Trắng Và Cung Cấp Năng Lượng Correcxion Energetic White Mask

165,000 VNĐ 132,000 VNĐ

Mặt nạ sinh học được sản xuất dựa trên quá trình lên men 100% nước dừa nguyên chất trong tình huống tự nhiên.