MASCARA chải tóc bạc ONE TOUCH HAIR COLOR MENARD

480,000 VNĐ

🍋🍊🍊SẢN PHẨM ODER NỘI ĐỊA NHẬT – vui lòng liên hệ 0364626664 để đặt hàng trước

GIẢI PHÁP cấp tốc cho các bạn tóc bạc sớm – MASCARA chải tóc bạc – ONE TOUCH HAIR COLOR của MENARD
Ai bị bạc tóc rồi mới hiểu nỗi khổ của những người bị tóc bạc sớm, đôi khi mặt còn rất trẻ nhưng đầu đã lốm đốm hoặc có cả chùm những sợi bạc. Muốn che đi thì chỉ có giải pháp nhuộm tóc. Nhưng đôi khi vì bận rộn, vì lười, vì ngại ảnh hưởng của thuốc nhuộm…vv…vv.. nên nhiều khi đành cứ để mặc mái tóc với lấm chấm muối tiêu & sẽ cảm thấy bất tiện nếu vội phải đi ra ngoài, đặc biệt là vào những dịp quan trọng nhưng tóc lại chưa kịp nhuộm.