EYELASH CURLER – Bấm mi/ Cái

99,000 VNĐ 79,000 VNĐ

Trước khi dùng mascara bấm mi giúp tạo dáng tối ưu cho độ cong mi hoàn hảo nhất.